Charakterystyka desek lipowych

Lipy rosną bardzo wolno, swoją dojrzałość osiągają w wieku 100-150 lat. W tym
czasie ich wysokość sięga nawet do 30 lub 40 m. Materiał lipy jest nieco twardszy od topoli, bardziej żółty i łupliwy, a jednocześnie lekki i ścisły. Idealnie nadaje się do rzeźbiarskich robót ornamentalnych i produkcji figur. Cechuje się idealnymi zdolnościami do obróbki, nie pęka, nie paczy się. Do swoich wyrobów chętnie lipę używają fabryki ołówków, rysownic, papiernie. Jest to również cenny materiał dla stolarzy, gdyż może być użyty do tych samych celów co topola.

Oferujemy szeroki wybór desek z lipy