Charakterystyka desek dębowych

Dąb jest najokazalszym drzewem naszej strefy ze wszystkich drzew liściastych. Jest on długowieczny i odporny na zmienne warunki atmosferyczne, co przekłada się na dużą wytrzymałość desek dębowych. Ciekawe jest, że deska dębowa przeznaczona do budowli wodnych, nawet po ścięciu, jest praktycznie twarda jak kamień. Natomiast przeznaczona do robót stolarskich musi być długo suszona. Istnieją dwa rodzaje dębu. Tarcica dębowa bezszypułkowa (zimowa), której drewno jest ciężkie, porowate, szeroko słoiste i ciągłe oraz szypułkowa (letnia) – bardziej krucha. Deski dębowe dają się łatwo obrabiać i barwić. Materiał ten jest często wykorzystywany do budowy okrętów, mostów, podkładach kolejowych, mebli, parkietów.

Oferujemy szeroki wybór desek z dębu